4/25 WTA Aqueduct FREEROLL Tournament - Leaderboard

RankingNameAqueduct #2 CompletedAqueduct #3 CompletedKeeneland #4 CompletedKeeneland #5 CompletedKeeneland #6 CompletedAqueduct #8 Completed
47Glenn K0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$2 EX(2,5)/$2 EX(2,5)/$2 EX(2,5)/$2 EX(2,5)/$2 EX(2,5)/$2 EX(2,5)/$2 EX(2,5)/$2 EX(2,5)/$2 EX(2,5)/$2 EX(2,5)/$2 EX(2,5)/$2 EX(2,5)/$2 EX(2,5)/$2 EX(2,5)/$2 EX(2,5)/$2 EX(2,5)/$2 EX(2,5)/$2 EX(2,5)/$2 EX(2,5)/$2 EX(2,5)/$2 EX(2,5)/$2 EX(2,5)/$2 EX(2,5)/$2 EX(2,5)/$2 EX(2,5)N/AN/AN/AN/AN/A
98david thurston0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(6,9)
70Joseph Church0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(6,10)N/AN/A
71William Church0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$20 EX(7,4)/$30 EX(7,4)
72Steve G0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(9,4)
73andreia Accarino0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(9,7)
74fredric a.0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,5)N/AN/AN/A
75mark lossi0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$40 EX(10,4)/$4 EX(10,3)/$4 EX(10,2)/$2 EX(10,2)N/AN/A
76carl garkowski0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(1,6)N/AN/A
68jeffrey adami50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
2Eric W0.00 / 631.20 (581.20 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(6,5)2.00 / 0.00$2 EX(1,5)40.00 / 581.20$40 EX(8,7)2.00 / 0.00$2 W(2)2.00 / 0.00$2 EX(4,3)2.00 / 0.00$2 EX(1,6)
61mathew j50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
62mike dell50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
16Jesse Temple0.00 / 58.54 (8.54 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)2.00 / 4.20$2 W(6)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(2,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,9)2.00 / 4.34$2 P(2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,7)
28Leon Simon0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(4,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)2.00 / 0.00$2 EX(5,8)40.00 / 0.00$40 EX(10,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,7)
4Steven Richards0.00 / 120.06 (70.06 + 50.00) 10.00 / 0.00$10 EX(5,6)20.00 / 0.00$20 W(1)10.00 / 0.00$10 W(7)4.00 / 0.00$2 EX(1,2)/$2 EX(1,9)2.00 / 70.06$2 EX(7,2)4.00 / 0.00$4 W(9)
29Patricia Ritzert0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(4,5)2.00 / 0.00$2 EX(6,5)2.00 / 0.00$2 EX(5,4)20.00 / 0.00$20 EX(10,6)2.00 / 0.00$2 EX(7,3)22.00 / 0.00$22 EX(10,7)
25David F0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,4)14.00 / 0.00$14 EX-Bxd(6,9)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(1,6)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(3,7)
64Eddiehage 0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(5,4)N/A
65Ronald. Lawrence0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,8)
66FRANCIS J DREW0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(5,2)N/A
12Howard Wise0.00 / 63.14 (13.14 + 50.00) 2.00 / 7.20$2 W(5)40.00 / 0.00$40 W(4)2.00 / 5.94$2 W(8)2.00 / 0.00$2 W(10)2.00 / 0.00$2 W(1)2.00 / 0.00$2 W(10)
79tom deering0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(5,1)N/AN/A
90pat mastroianni50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
15David Smolinski0.00 / 61.80 (11.80 + 50.00) 2.00 / 11.80$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)40.00 / 0.00$40 EX(2,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,9)
91scott strader0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(5,6)N/AN/A
3Mark Kloster0.00 / 363.25 N/AN/A50.00 / 363.25$50 EX-Bxd(7,8)N/AN/AN/A
92Bruce j0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(6,9)N/AN/A
23joseph kosut0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX(6,4)6.00 / 0.00$6 EX(5,3)4.00 / 0.00$4 EX(8,3)6.00 / 0.00$6 EX(5,7)6.00 / 0.00$6 EX(6,3)24.00 / 0.00$12 EX-Bxd(6,8)/$12 EX(6,1)
27richard heisler0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,10)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,7)40.00 / 0.00$40 EX(1,7)
81Daniel A Jablanski0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(6,2)N/AN/AN/AN/AN/A
94Ernie K.0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,7)N/AN/AN/AN/A
95RON R0.00 / 0.00 4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)/$2 EX-Bxd(2,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,10)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(4,5)N/A
14JIM R0.00 / 61.80 (11.80 + 50.00) 2.00 / 11.80$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,7)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(6,10)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,4)
24norma r0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,8)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(9,10)14.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,5)/$10 EX-Bxd(1,2)20.00 / 0.00$20 EX(4,3)
96Steve H.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(6,4)N/A
97Kenneth R0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$40 EX-Bxd(6,9)/$10 EX(6,9)
89tom p0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,9)
7pam dambra0.00 / 102.66 (52.66 + 50.00) 4.00 / 23.60$4 EX-Bxd(4,5)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,6)4.00 / 29.06$4 EX-Bxd(7,8)30.00 / 0.00$30 EX-Bxd(5,9)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,3)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(4,6)
20magen dambra0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,4)30.00 / 0.00$30 EX-Bxd(4,6)
88gary dambra0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(5,10)N/AN/A
80Satch 50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
10Don kiernan0.00 / 73.60 (23.60 + 50.00) 2.00 / 23.60$2 EX(5,4)2.00 / 0.00$2 EX(5,4)2.00 / 0.00$2 EX(4,3)2.00 / 0.00$2 EX(9,10)2.00 / 0.00$2 EX(3,5)40.00 / 0.00$40 EX(7,9)
82vanessa L0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(3,9)
83lincoln campbell0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(6,2)N/AN/A
19ron t0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 8.00 / 0.00$8 W(2)2.00 / 0.00$2 W(1)2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 0.00$2 W(3)34.00 / 0.00$34 W(11)
84Ralph M.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(1,6)
85stephen lynch0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$40 W(9)/$10 EX-Bxd(8,9)
86Pete Mineo 0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,9)
87Deidre Mineo0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,4)
59Min0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(6,7)
13RJK0.00 / 61.80 (11.80 + 50.00) 2.00 / 11.80$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,5)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(10,5)2.00 / 0.00$2 EX(2,6)2.00 / 0.00$2 EX(2,1)
22John 3160.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,2)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(6,10)2.00 / 0.00$2 EX(6,1)2.00 / 0.00$2 EX(1,10)
11joseph gioannini0.00 / 66.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 66.00$20 EX(6,3)/$20 EX(6,9)/$4 EX(6,3)/$4 EX(6,3)/$2 EX(6,2)
37carl gioannini0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,1)
38Richard Samsal0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,8)N/AN/AN/A
34Daniel50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
40Richard Weinheimer0.00 / 0.00 N/A6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(3,6)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(6,7)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(2,5)6.00 / 0.00$6 EX(2,7)24.00 / 0.00$24 EX-Bxd(4,6)
39Elinor S0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,8)N/AN/AN/A
17Harvey S0.00 / 56.24 (6.24 + 50.00) 2.00 / 2.10$2 S(4)2.00 / 0.00$2 S(5)2.00 / 0.00$2 S(4)2.00 / 4.14$2 S(9)2.00 / 0.00$2 S(6)40.00 / 0.00$40 EX(2,7)
35Kyle LaPierre50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
36Susan LaPierre0.00 / 0.00 N/AN/AN/A40.00 / 0.00$20 EX(5,4)/$20 W(10)10.00 / 0.00$10 EX(6,1)N/A
33John Miller0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$24 EX(5,4)/$26 EX(5,7)N/A
32Michael M0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(6,4)
41JOHN SHUFON0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(3,5)N/AN/AN/AN/A
57GARY Berlly50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
31majicjoan0.00 / 21.60 4.00 / 0.00$4 W(4)14.00 / 15.50$4 EX-Bxd(6,4)/$10 P(6)N/AN/A20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(3,5)12.00 / 6.10$10 EX-Bxd(4,6)/$2 W(6)
55Stitch0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(4,8)N/AN/AN/A
54Heather F. 0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(4,10)N/AN/A
53Professor670.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,6)N/A
52Aunt CoCo0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,6)
9jim g0.00 / 75.40 (25.40 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(2,4)2.00 / 25.40$2 EX(6,7)2.00 / 0.00$2 EX(2,3)40.00 / 0.00$40 EX(10,9)2.00 / 0.00$2 EX(6,7)2.00 / 0.00$2 EX(8,7)
51JOHN BARTKUS 50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
50Veronica Holcomb0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(5,3)N/A
26dennis m0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 6.00 / 0.00$6 W(4)6.00 / 0.00$6 W(3)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(4,7)8.00 / 0.00$8 W(5)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(5,3)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(4,3)
56david torregiano0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(3,6)
49anthony missita0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(10,9)N/AN/A
6Carlos D0.00 / 102.82 4.00 / 0.00$2 EX(6,5)/$2 EX(6,2)2.00 / 25.40$2 EX(6,7)N/A6.00 / 77.42$2 EX(9,10)/$2 EX(9,2)/$2 EX(9,8)4.00 / 0.00$2 EX(3,6)/$2 EX(3,7)34.00 / 0.00$10 EX(6,9)/$6 EX(6,10)/$6 EX(6,9)/$4 EX(10,6)/$8 EX(6,10)
30Christy M-S.0.00 / 31.34 26.00 / 0.00$4 W(6)/$4 EX-Bxd(1,4)/$4 EX-Bxd(1,6)/$4 EX-Bxd(4,1)/$4 EX-Bxd(6,1)/$4 EX-Bxd(4,6)/$2 EX-Bxd(6,4)6.00 / 25.40$2 W(7)/$2 EX-Bxd(6,7)/$2 EX-Bxd(7,6)6.00 / 5.94$2 W(8)/$2 EX-Bxd(5,8)/$2 EX-Bxd(8,5)10.00 / 0.00$2 W(1)/$2 EX-Bxd(1,9)/$2 EX-Bxd(9,1)/$2 EX-Bxd(1,7)/$2 EX-Bxd(9,7)2.00 / 0.00$2 W(6)N/A
46RWB50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
45Clement Palmer0.00 / 0.00 N/A2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,4)N/AN/AN/A48.00 / 0.00$20 EX(7,4)/$20 EX(7,10)/$4 EX(7,4)/$4 EX(4,10)
44Richard Vines50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
1Mike B0.00 / 750.60 (700.60 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,10)40.00 / 700.60$40 EX-Bxd(2,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,8)
5John Powers, Jr0.00 / 109.40 (59.40 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 0.00$2 W(5)20.00 / 59.40$20 W(8)20.00 / 0.00$20 W(10)4.00 / 0.00$4 W(2)2.00 / 0.00$2 W(4)
43anthony cummings0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 W(2)N/AN/AN/AN/AN/A
21Ralph D0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 6.00 / 0.00$4 EX(4,6)/$2 EX(4,2)4.00 / 0.00$4 EX(6,5)4.00 / 0.00$2 W(2)/$2 EX(5,7)6.00 / 0.00$2 EX(10,5)/$2 EX(9,6)/$2 EX(9,8)10.00 / 0.00$10 EX(5,2)20.00 / 0.00$20 EX(7,9)
8Kenneth Arduino0.00 / 90.56 (40.56 + 50.00) 2.00 / 23.60$2 EX(5,4)2.00 / 0.00$2 EX(5,6)2.00 / 5.94$2 W(8)2.00 / 11.02$2 W(9)2.00 / 0.00$2 W(6)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(6,7)
42Doc White Jr.50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
58NeilPapa0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 0.00$2 EX(6,5)N/A42.00 / 0.00$42 EX(2,6)N/A4.00 / 0.00$4 EX(10,8)
18norman kwasniewski0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX(6,2)4.00 / 0.00$4 EX(5,1)2.00 / 0.00$2 EX(8,4)10.00 / 0.00$10 EX(6,1)20.00 / 0.00$20 EX(3,1)10.00 / 0.00$10 EX(7,1)

Welcome to the 4/25 "Winners Take All" Aqueduct FREEROLL qualifier tournament. Competition is FREE for all account holders - please scroll down, and enter your account number and applicable information to compete!

The 1st-2nd place finishers will receive a paid entry to the upcoming GUARANTEED $1,250 PAYDAY tournament, along with a FREE TourneyBETS polo shirt! Click HERE for rules and regulations, all tournament players will have a $50 mythical contest bankroll with which they can place W/P/S and exacta entries, no mandatory races, no minimum/maximum wager amount- NO HOLDS BARRED. Once registered, players will receive an email with their status as cleared to compete. ALL players that enter a live tournament entry in all WTA tournament races will receive a $50 bonus to their final tally!

Registration for this tournament closes at 10am on 4/25 - at that point competition will begin within the hour. Players have up until 0 MTP to enter or cancel contest selections in applicable races, scratched selections will inherit the post time favorite. All participating horseplayers MUST have a valid account, and MUST have wagering through their account on the same day of this contest to qualify for prizes. Please email support@showtimecontests.com with any questions or concerns.

1st Place Winner