12/29 WTA Aqueduct FREEROLL Tournament - Leaderboard

RankingNameGulfstream #2 CompletedAqueduct #1 CompletedAqueduct #3 CompletedGulfstream #5 CompletedAqueduct #4 CompletedGulfstream #6 Completed
26Ralph D0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 6.00 / 0.00$6 W(9)8.00 / 0.00$4 EX(4,5)/$4 EX(5,4)10.00 / 0.00$6 EX(4,9)/$4 EX(8,4)6.00 / 0.00$6 W(6)8.00 / 0.00$4 EX(3,4)/$4 EX(10,7)12.00 / 0.00$6 EX(6,9)/$6 W(6)
90Lawrence McGourty0.00 / 0.00 40.00 / 0.00$40 EX(1,5)N/AN/AN/AN/A10.00 / 0.00$10 EX(9,2)
15Eric W0.00 / 60.80 (10.80 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)2.00 / 0.00$2 W(2)2.00 / 10.80$2 W(9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)40.00 / 0.00$20 EX-Bxd(1,2)/$12 EX(9,2)/$8 EX(2,9)
71Steve G0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,7)N/A
70mark lossi0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(6,2)
69Eddiehage 0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,8)N/AN/AN/A
24Jesse Temple0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 P(9)2.00 / 0.00$2 P(5)2.00 / 0.00$2 P(4)38.00 / 0.00$20 EX-Bxd(6,3)/$18 EX-Bxd(6,4)4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,3)/$2 EX-Bxd(3,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,1)
23Leon Simon0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(1,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)40.00 / 0.00$40 EX(1,10)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,9)
68Joseph Church0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$28 EX(7,10)/$22 EX(7,3)N/A
67William Church0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(6,1)
66carl garkowski50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
65Ronald. Lawrence0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A40.00 / 0.00$10 EX(5,7)/$30 EX-Bxd(5,2)10.00 / 0.00$10 EX(4,5)
64david thurston0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$26 EX(4,6)/$24 EX(4,7)N/AN/AN/A
63tiebout18250.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
62Glenn K0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,2)/$2 EX-Bxd(9,2)/$2 EX-Bxd(9,2)/$2 EX-Bxd(9,2)/$2 EX-Bxd(9,2)/$2 EX-Bxd(9,2)/$2 EX-Bxd(9,2)/$2 EX-Bxd(9,2)/$2 EX-Bxd(9,2)/$2 EX-Bxd(9,2)/$2 EX(9,2)/$2 EX(9,2)/$2 EX(9,2)/$2 EX(9,2)/$2 EX(9,2)/$2 EX(2,9)/$2 EX(2,9)/$2 EX(2,9)/$2 EX(2,9)/$2 EX(2,9)/$2 EX(9,2)/$2 EX(9,2)/$2 EX(9,2)/$2 EX(9,2)/$2 EX(9,2)N/AN/AN/AN/AN/A
61andreia Accarino0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,10)N/A
60fredric a.0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,8)N/AN/AN/A
27mikede0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)40.00 / 0.00$40 EX(8,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,10)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,9)
3Don kiernan0.00 / 402.00 (352.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(9,2)2.00 / 0.00$2 EX(4,2)22.00 / 352.00$22 EX(9,8)2.00 / 0.00$2 EX(6,5)20.00 / 0.00$20 EX(10,3)2.00 / 0.00$2 EX(6,3)
59joseph kosut16.00 / 0.00 N/A8.00 / 0.00$8 EX(7,5)4.00 / 0.00$4 EX(9,7)N/A22.00 / 0.00$22 EX(3,2)N/A
58Ed Capezzuti50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
11David Smolinski0.00 / 66.00 (16.00 + 50.00) 40.00 / 0.00$20 EX(1,11)/$20 EX-Bxd(1,11)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 16.00$2 EX-Bxd(8,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,9)
57Mark Kloster0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$30 EX(5,7)/$20 EX(5,10)N/A
56scott strader0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(1,2)N/AN/AN/AN/AN/A
72vanessa L50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
73lincoln campbell50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
21Veronica Holcomb0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 20.00 / 0.00$20 EX(1,9)2.00 / 0.00$2 EX(4,5)2.00 / 0.00$2 EX(8,4)20.00 / 0.00$20 EX(3,8)4.00 / 0.00$4 EX(7,10)2.00 / 0.00$2 EX(9,1)
89Kyle LaPierre50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
88Susan LaPierre50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
87Pete Mineo 0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$20 EX-Bxd(3,6)/$20 EX-Bxd(3,4)/$10 EX(3,9)
18Deidre Mineo0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 W(2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,8)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(2,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,9)
86Min0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(6,9)
22Richard Weinheimer0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(5,11)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)14.00 / 0.00$14 EX-Bxd(4,8)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(6,1)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,3)20.00 / 0.00$20 EX(4,5)
85Kenneth R0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$30 EX(7,5)/$20 EX(5,7)N/A
84David F0.00 / 0.00 N/AN/A2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,8)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(3,6)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(2,5)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(4,6)
83Bruce j0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(6,8)N/AN/A
82tom deering0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(6,5)
9pam dambra0.00 / 72.10 (22.10 + 50.00) 10.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)/$4 EX-Bxd(1,5)/$4 EX-Bxd(5,9)6.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)/$4 EX-Bxd(2,5)12.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)/$10 EX-Bxd(3,8)6.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)/$4 EX-Bxd(5,8)6.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)/$4 EX-Bxd(6,5)10.00 / 22.10$2 EX-Bxd(1,4)/$4 EX-Bxd(3,4)/$4 EX-Bxd(4,9)
8magen dambra0.00 / 82.00 (32.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,6)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(6,7)4.00 / 32.00$4 EX-Bxd(8,9)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,8)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(4,6)30.00 / 0.00$30 EX-Bxd(3,4)
81gary dambra0.00 / 0.00 N/AN/A4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,9)38.00 / 0.00$38 EX-Bxd(1,5)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,10)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(6,9)
80Ralph M.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,4)N/A
10RON R0.00 / 66.00 (16.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 16.00$2 EX-Bxd(8,9)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(3,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,9)
20JIM R0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,3)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(5,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,9)
79tom p0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(9,6)
78John Miller50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
77Michael M50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
76jeffrey adami0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$6 EX-Bxd(4,8)/$18 EX-Bxd(4,2)/$10 EX-Bxd(4,3)/$16 EX-Bxd(4,5)
1JOHN SHUFON0.00 / 800.00 N/AN/A50.00 / 800.00$50 EX(9,8)N/AN/AN/A
28John 3160.00 / 12.50 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)2.00 / 12.50$2 EX-Bxd(4,7)2.00 / 0.00$2 EX(8,9)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(6,8)N/A4.00 / 0.00$4 EX(3,8)
5richard heisler0.00 / 183.00 (133.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,8)2.00 / 133.00$2 EX-Bxd(6,10)40.00 / 0.00$40 EX(9,6)
75pat mastroianni50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
74Steve H.0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 W(3)N/AN/AN/AN/A
55mathew j0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(9,4)
54mike dell0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(9,1)
53RJK0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,4)N/A42.00 / 0.00$42 EX-Bxd(9,5)
33Satch 50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
30stephen lynch0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,3)N/A
29anthony cummings0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$30 EX(8,6)/$20 EX(6,8)N/AN/AN/A
37Salvatore A Zito Sr50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
16Elinor S0.00 / 58.20 (8.20 + 50.00) 2.00 / 3.80$2 S(9)2.00 / 2.10$2 S(4)2.00 / 2.30$2 S(4)2.00 / 0.00$2 S(8)38.00 / 0.00$38 EX(3,7)4.00 / 0.00$2 EX(6,4)/$2 EX(9,4)
14Harvey S0.00 / 61.50 (11.50 + 50.00) 2.00 / 3.80$2 S(9)2.00 / 0.00$2 S(6)2.00 / 2.30$2 S(4)2.00 / 2.40$2 S(6)40.00 / 0.00$40 EX(7,3)2.00 / 3.00$2 S(6)
35mike r50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
36EdT50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
39Rohan50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
12Kenneth Arduino0.00 / 66.00 (16.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,1)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,1)2.00 / 16.00$2 EX-Bxd(8,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,6)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(3,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,1)
17Thomas oleary0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 6.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)/$2 EX-Bxd(4,6)/$2 EX-Bxd(4,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)36.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)/$14 EX-Bxd(4,6)/$10 EX-Bxd(4,6)/$4 EX-Bxd(4,6)/$6 EX(6,4)
48john ellison50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
46majicjoan0.00 / 0.00 N/AN/A12.00 / 0.00$12 W(8)10.00 / 0.00$10 W(3)28.00 / 0.00$20 W(7)/$8 EX-Bxd(7,3)N/A
45anthony missita0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A40.00 / 0.00$20 EX(7,4)/$20 EX(7,10)10.00 / 0.00$10 EX(6,2)
19dennis m0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(5,9)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(7,5)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(2,6)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(5,8)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(7,5)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(5,9)
4RICHARD n SANDLER0.00 / 268.20 (218.20 + 50.00) 2.00 / 34.20$2 W(6)2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 0.00$2 EX(9,4)40.00 / 184.00$40 W(5)2.00 / 0.00$2 W(7)2.00 / 0.00$2 EX(2,6)
41Dana Irwin50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
6Craig M0.00 / 87.20 (37.20 + 50.00) 30.00 / 0.00$30 EX(5,1)6.00 / 37.20$6 W(7)4.00 / 0.00$4 EX(8,1)2.00 / 0.00$2 W(6)6.00 / 0.00$6 EX(5,1)2.00 / 0.00$2 W(6)
7Patricia Ritzert0.00 / 82.00 (32.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(1,9)2.00 / 0.00$2 EX(2,4)2.00 / 32.00$2 EX(9,8)2.00 / 0.00$2 EX(3,4)40.00 / 0.00$40 EX(10,5)2.00 / 0.00$2 EX(5,8)
49Stitch0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$26 EX(3,7)/$24 EX(7,3)N/A
40Ernie K.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$26 EX(3,4)/$24 EX(4,3)N/A
42Heather F. 0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$26 EX(7,4)/$24 EX(4,7)N/A
43Aunt CoCo0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(5,6)
44Professor670.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(5,8)N/AN/A
47Carlos D0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$20 EX(7,5)/$18 EX(5,7)/$12 EX(5,2)N/A
50carl gioannini0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$24 EX(7,3)/$26 EX(7,2)N/AN/AN/AN/A
52joseph gioannini0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$24 EX(10,4)/$26 EX(10,7)N/A
38RWB50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
25Clement Palmer0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 S(8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,4)2.00 / 0.00$2 EX(3,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,10)40.00 / 0.00$20 EX-Bxd(1,5)/$20 EX-Bxd(5,4)
34gabriel garay0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(9)
31sonia mora0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$40 EX(2,4)/$10 EX(3,4)N/AN/AN/AN/A
13norma r0.00 / 62.50 (12.50 + 50.00) 20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(2,9)2.00 / 12.50$2 EX-Bxd(4,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,9)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(3,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,5)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,6)
2JOHN BARTKUS 0.00 / 454.80 (404.80 + 50.00) 6.00 / 0.00$6 EX(9,1)8.00 / 100.00$8 EX(7,4)8.00 / 128.00$8 EX(9,8)10.00 / 0.00$10 EX(6,3)10.00 / 0.00$10 EX(3,7)8.00 / 176.80$8 EX(4,1)
32NeilPapa48.00 / 0.00 N/A2.00 / 0.00$2 W(6)N/AN/AN/AN/A

Welcome to the 12/29 "Winners Take All" Aqueduct FREEROLL qualifier tournament. Competition is FREE for all account holders - please scroll down, and enter your account number and applicable information to compete!

The1st-2nd place finishers will receive a paid entry to the upcoming GUARANTEED $1,250 PAYDAY tournament! Click HERE for rules and regulations, all tournament players will have a $50 mythical contest bankroll with which they can place W/P/S and exacta entries, no mandatory races, no minimum/maximumwager amount- NO HOLDS BARRED. Once registered, players will receive an email with their status as cleared to compete. ALL players that enter a live tournament entry in all WTA tournament races will receive a $50 bonus to their final tally!

Registration for this tournament closes at 10am on 12/29 - at that point competition will begin within the hour. Players have up until 0 MTP to enter or cancel contest selections in applicable races, scratched selections will inherit the post time favorite. All participating horseplayers MUST have a valid account, and MUST have wagering through their account on the same day of this contest to qualify for prizes. Please email support@showtimecontests.com with any questions or concerns.

1st Place Winner