SiteLock

11/11 WTA Aqueduct FREEROLL Tournament - Leaderboard

RankingNameAqueduct #1CompletedAqueduct #3CompletedAqueduct #4CompletedAqueduct #5CompletedAqueduct #7CompletedAqueduct #9Completed
64Joseph Church0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$16 EX(9,12)/$14 EX(12,9)/$14 EX(12,2)/$6 EX(12,11)N/AN/AN/AN/AN/A
83William Church0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$14 EX(9,2)/$36 EX-Bxd(9,8)N/AN/AN/AN/A
8Mike Galvin0.00 / 121.00 N/A24.00 / 58.00$4 EX-Bxd(1,2)/$4 EX-Bxd(1,5)/$4 EX-Bxd(1,6)/$4 EX-Bxd(2,5)/$4 EX-Bxd(2,6)/$4 EX-Bxd(5,6)12.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,5)/$4 EX-Bxd(2,6)/$4 EX-Bxd(5,6)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,7)6.00 / 63.00$2 EX-Bxd(1,6)/$2 EX-Bxd(1,7)/$2 EX-Bxd(6,7)4.00 / 0.00$4 EX(5,3)
6Lawrence McGourty0.00 / 350.00 N/AN/A50.00 / 350.00$50 EX(7,3)N/AN/AN/A
67Eric W50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
66david thurston0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$24 EX-Bxd(2,7)/$26 EX-Bxd(6,7)N/AN/AN/A
65fredric a.0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(3,1)N/AN/AN/A
3andreia Accarino0.00 / 870.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 870.00$50 EX(8,6)
15Jesse Temple0.00 / 58.00 (8.00 + 50.00) 40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(9,10)2.00 / 0.00$2 P(4)2.00 / 0.00$2 P(5)2.00 / 3.50$2 P(5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,3)2.00 / 4.50$2 P(8)
18Leon Simon0.00 / 57.00 (7.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,9)40.00 / 0.00$40 EX(9,8)2.00 / 7.00$2 EX-Bxd(3,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,9)
1Steve G0.00 / 870.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 870.00$50 EX(8,6)
63carl garkowski0.00 / 0.00 26.00 / 0.00$26 EX(12,9)24.00 / 0.00$18 EX(6,4)/$6 EX(6,8)N/AN/AN/AN/A
62Ronald. Lawrence0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$2 EX(2,4)/$2 EX(6,2)/$40 W(2)/$4 EX(7,2)/$2 EX(8,2)
61David F0.00 / 0.00 N/A10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(2,4)N/AN/A30.00 / 0.00$10 EX-Bxd(8,4)/$20 EX-Bxd(6,8)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(6,9)
60mike dell0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(8,9)
2mathew j0.00 / 870.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 870.00$50 EX(8,6)
59mark lossi0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,2)N/A
58Carlos D0.00 / 0.00 16.00 / 0.00$10 EX(12,9)/$4 EX(12,11)/$2 EX(11,12)2.00 / 0.00$2 EX(4,6)N/AN/A2.00 / 0.00$2 EX(8,6)30.00 / 0.00$8 EX(8,3)/$8 EX(3,8)/$14 EX(8,7)
5sonia mora0.00 / 350.00 N/AN/A50.00 / 350.00$50 EX(7,3)N/AN/AN/A
57gabriel garay0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(5,3)N/AN/AN/A
56Kenneth R0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(9,6)
31scott strader0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,9)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(4,8)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,5)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(5,6)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,7)30.00 / 0.00$20 EX(8,4)/$10 EX(8,5)
55Mark Kloster0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$26 EX(7,6)/$24 EX(7,2)N/AN/AN/A
7Pete Mineo 0.00 / 174.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 174.00$20 EX(9,8)/$10 EX(8,5)/$10 EX(7,9)/$10 EX(8,6)
68alison mineo0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,2)N/A
69pat mastroianni0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$16 EX(4,5)/$16 EX(4,6)/$18 EX(4,1)N/AN/AN/AN/A
82david torregiano50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
13David Smolinski0.00 / 74.40 (24.40 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,8)2.00 / 7.00$2 EX-Bxd(7,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)40.00 / 0.00$40 EX(5,2)2.00 / 17.40$2 EX-Bxd(6,8)
17richard heisler0.00 / 57.00 (7.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,8)2.00 / 7.00$2 EX-Bxd(3,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,7)40.00 / 0.00$40 EX(8,9)
81Steve H.0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(1,6)N/AN/AN/A
21tom deering0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(9,1)2.00 / 0.00$2 EX(4,8)40.00 / 0.00$40 EX(5,1)2.00 / 0.00$2 EX(5,6)2.00 / 0.00$2 EX(2,3)2.00 / 0.00$2 EX(6,8)
74Glenn K0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$2 EX(2,8)/$2 EX(2,8)/$2 EX(2,8)/$2 EX(2,8)/$2 EX(2,8)/$2 EX(2,8)/$2 EX(2,8)/$2 EX(2,8)/$2 EX(2,8)/$2 EX(2,8)/$2 EX(2,8)/$2 EX(2,8)/$2 EX(2,8)/$2 EX(2,8)/$2 EX(2,8)/$2 EX(2,9)/$2 EX(2,9)/$2 EX(2,9)/$2 EX(2,9)/$2 EX(2,9)/$2 EX(2,9)/$2 EX(2,9)/$2 EX(2,9)/$2 EX(2,9)/$2 EX(2,9)N/AN/AN/AN/A
12Stan K0.00 / 78.00 (28.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(1,9)4.00 / 0.00$2 EX(8,4)/$2 EX(8,9)8.00 / 28.00$2 EX(3,5)/$2 EX(3,7)/$4 EX(7,3)8.00 / 0.00$2 EX(6,3)/$2 EX(6,7)/$4 EX-Bxd(5,6)4.00 / 0.00$2 EX(8,7)/$2 EX(8,4)24.00 / 0.00$24 EX(9,8)
14Joan K0.00 / 64.00 (14.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(9,1)4.00 / 0.00$2 EX(8,4)/$2 EX(9,8)4.00 / 14.00$2 EX(7,3)/$2 EX(7,5)4.00 / 0.00$2 EX(3,6)/$2 EX(5,7)4.00 / 0.00$2 EX(8,2)/$2 EX(8,4)32.00 / 0.00$32 EX(9,6)
80Ralph M0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(9,8)
79Vito plantamura8.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 P(6)40.00 / 0.00$40 W(6)N/AN/AN/AN/A
78John Miller50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
77Michael M50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
76joseph kosut0.00 / 0.00 N/A6.00 / 0.00$6 EX(9,8)8.00 / 0.00$6 EX(4,7)/$2 EX(4,1)16.00 / 0.00$16 EX(3,2)8.00 / 0.00$8 EX(3,4)12.00 / 0.00$12 EX(5,6)
75stephen lynch0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$30 W(1)/$20 EX-Bxd(1,8)N/AN/AN/AN/A
22RON R0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(1,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,5)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(6,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,8)24.00 / 0.00$24 EX-Bxd(4,5)
16JIM R0.00 / 57.00 (7.00 + 50.00) 20.00 / 0.00$10 EX-Bxd(6,12)/$10 EX-Bxd(11,12)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,8)2.00 / 7.00$2 EX-Bxd(3,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,8)22.00 / 0.00$22 EX-Bxd(5,8)
25norma r0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 16.00 / 0.00$10 EX-Bxd(6,11)/$6 EX-Bxd(6,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,8)26.00 / 0.00$26 EX-Bxd(5,6)
26John 3160.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,9)2.00 / 0.00$2 EX(3,1)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(6,4)
4RJK0.00 / 405.00 (355.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,12)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,9)2.00 / 7.00$2 EX-Bxd(7,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,8)40.00 / 348.00$40 EX-Bxd(6,8)
73lincoln campbell0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(4,9)N/AN/AN/AN/A
72vanessa L0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,2)N/A
71Kyle LaPierre0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$18 EX(9,5)/$16 EX-Bxd(5,4)/$16 EX(9,2)
19Susan LaPierre0.00 / 55.80 (5.80 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 S(3)2.00 / 0.00$2 S(4)2.00 / 2.30$2 S(3)2.00 / 3.50$2 P(5)2.00 / 0.00$2 S(4)40.00 / 0.00$16 EX-Bxd(8,5)/$10 EX-Bxd(7,4)/$14 EX-Bxd(6,3)
70Veronica Holcomb0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(4,8)N/AN/AN/AN/A
11daniel a prietti0.00 / 81.00 10.00 / 81.00$10 P(4)12.00 / 0.00$12 P(1)N/A6.00 / 0.00$2 EX(6,3)/$2 EX(6,7)/$2 W(3)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(7,8)12.00 / 0.00$12 EX(5,8)
54Eddiehage 0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,1)N/AN/AN/A
28pam dambra0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,11)/$2 EX-Bxd(1,4)4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)/$2 EX-Bxd(2,4)4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)/$2 EX-Bxd(1,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)8.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)/$2 EX-Bxd(7,8)/$2 EX-Bxd(4,7)/$2 EX-Bxd(4,8)28.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)/$26 EX-Bxd(6,9)
36magen dambra0.00 / 0.00 N/AN/A20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(5,7)30.00 / 0.00$30 EX-Bxd(6,7)N/AN/A
9gary dambra0.00 / 84.80 (34.80 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,2)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,9)30.00 / 0.00$30 EX(7,6)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(6,5)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(6,8)4.00 / 34.80$4 EX-Bxd(6,8)
34mike r50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
38Kenneth Arduino50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
30tom p0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)40.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)/$38 EX-Bxd(6,5)
35JOHN BARTKUS 0.00 / 0.00 4.00 / 0.00$2 EX(1,3)/$2 EX(1,11)10.00 / 0.00$2 EX(8,3)/$6 EX(8,4)/$2 EX(8,3)2.00 / 0.00$2 EX(3,7)N/A14.00 / 0.00$14 EX-Bxd(3,6)20.00 / 0.00$20 W(3)
37Bruce j0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$24 EX(6,9)/$26 EX(6,8)
24mikede0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,1)/$2 EX-Bxd(1,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,6)38.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,5)/$36 EX(5,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,2)
32Clement Palmer0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(9,1)2.00 / 0.00$2 EX(5,4)2.00 / 0.00$2 EX(7,1)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)12.00 / 0.00$12 EX(8,7)30.00 / 0.00$30 EX(6,8)
39Satch 50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
52JOHN SHUFON0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,8)
23john wendell0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,1)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(8,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,7)
20Eric Johansson0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 8.00 / 0.00$8 EX(9,2)8.00 / 0.00$8 EX(4,6)8.00 / 0.00$8 EX(1,3)8.00 / 0.00$8 EX(6,3)8.00 / 0.00$8 EX(2,7)10.00 / 0.00$8 EX(7,2)/$2 EX(5,2)
50majicjoan0.00 / 0.00 6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(5,1)8.00 / 0.00$8 W(4)12.00 / 0.00$12 EX-Bxd(5,3)12.00 / 0.00$12 EX-Bxd(6,5)12.00 / 0.00$12 EX-Bxd(8,3)N/A
49anthony missita0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$20 EX(6,5)/$10 EX(8,2)/$12 EX(6,4)/$8 EX(6,2)
48dennis m0.00 / 0.00 N/A10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(9,8)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(1,3)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(5,3)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(7,2)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(8,4)
47Art d0.00 / 0.00 6.00 / 0.00$6 W(12)N/A10.00 / 0.00$6 W(5)/$4 EX-Bxd(5,3)26.00 / 0.00$4 EX-Bxd(6,5)/$4 EX-Bxd(6,5)/$4 EX-Bxd(6,5)/$8 EX(5,6)/$6 W(6)6.00 / 0.00$6 W(2)2.00 / 0.00$2 EX(7,5)
51Stitch0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(5,6)N/AN/AN/AN/AN/A
46Ernie K.0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(4,6)N/AN/AN/AN/A
45Richard Samsal0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(5,1)N/AN/AN/AN/A
10Christopher Nupp0.00 / 83.00 (33.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 P(5)4.00 / 0.00$4 P(6)4.00 / 0.00$4 W(5)20.00 / 0.00$20 W(6)10.00 / 33.00$10 S(6)10.00 / 0.00$10 W(6)
44Elinor S0.00 / 0.00 N/AN/A20.00 / 0.00$20 EX(5,7)20.00 / 0.00$20 EX(3,6)10.00 / 0.00$10 EX(2,7)N/A
29Harvey S0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(9,5)2.00 / 0.00$2 EX(9,8)2.00 / 0.00$2 EX(3,7)2.00 / 0.00$2 EX(3,6)2.00 / 0.00$2 EX(2,4)40.00 / 0.00$40 EX(4,6)
43Kid Steven0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$20 EX-Bxd(2,3)/$10 EX(2,8)/$20 EX-Bxd(2,8)
42jeffrey adami0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(8,4)N/A
41Joel s0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,4)N/A
33NeilPapa0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX(12,11)2.00 / 0.00$2 W(5)20.00 / 0.00$10 EX(6,7)/$10 EX(6,7)N/AN/A26.00 / 0.00$26 EX(9,5)
27Don kiernan0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(4,3)2.00 / 0.00$2 EX(4,5)2.00 / 0.00$2 EX(3,1)2.00 / 0.00$2 EX(6,5)2.00 / 0.00$2 EX(4,2)40.00 / 0.00$40 EX(6,3)
40carl gioannini0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(6,4)
53joseph gioannini0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$26 EX(3,2)/$24 EX(3,7)N/A

Welcome to the 11/11 "Winners Take All" FREEROLL qualifier tournament. Competition is FREE for all account holders - please scroll down, and enter your account number and applicable information to compete!

The1st-2nd place finishers will receive a paid entry to the upcoming GUARANTEED $1,000 PAYDAY tournament! Click HERE for rules and regulations, all tournament players will have a $50 mythical contest bankroll with which they can place W/P/S and exacta entries, no mandatory races, no minimum/maximumwager amount- NO HOLDS BARRED. Once registered, players will receive an email with their status as cleared to compete.

ALL players that enter a live tournament entry in all WTA tournament races will receive a $50 bonus to their final tally!

Registration for this contest closes at 10am on 11/11 - at that point competition will begin within the hour. Players have up until 0 MTP to enter or cancel contest selections in applicable races, scratched selections will inherit the post time favorite. All participating horseplayers MUST have a valid account, and MUST have wagering through their account on the same day of this contest to qualify for prizes. Please emailsupport@showtimecontests.com with any questions or concerns.

1st Place Winner