SiteLock

7/26 WTA "World's Finest" FREEROLL - Leaderboard

RankingNameYonkers Raceway #1CompletedYonkers Raceway #2CompletedYonkers Raceway #3CompletedYonkers Raceway #4CompletedYonkers Raceway #5CompletedYonkers Raceway #6Completed
53Eric W0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$24 EX(6,1)/$26 EX(6,3)
85david thurston0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$20 EX(5,1)/$20 EX(5,2)/$10 EX(5,7)N/AN/AN/A
66Joseph Church0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$26 EX(6,3)/$24 EX(6,3)N/AN/AN/AN/A
65William Church0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$26 EX(3,1)/$16 EX(3,8)/$8 EX(8,1)N/AN/AN/A
64Mike Galvin50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
16Ernie K.0.00 / 54.60 (4.60 + 50.00) 40.00 / 0.00$40 W(1)2.00 / 0.00$2 P(5)2.00 / 0.00$2 P(5)2.00 / 4.60$2 P(4)2.00 / 0.00$2 P(7)2.00 / 0.00$2 P(5)
63andreia Accarino0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$26 EX(5,2)/$24 EX(5,1)N/AN/A
62fredric a.0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(3,1)N/AN/AN/A
61Glenn K0.00 / 0.00 N/AN/AN/A14.00 / 0.00$2 EX(5,3)/$2 EX(5,3)/$2 EX(5,3)/$2 EX(5,3)/$2 EX(5,3)/$2 EX(5,3)/$2 EX(5,3)36.00 / 0.00$2 EX(1,3)/$2 EX(1,3)/$2 EX(1,3)/$2 EX(1,3)/$2 EX(1,3)/$2 EX(1,6)/$2 EX(1,6)/$2 EX(1,6)/$2 EX(1,6)/$2 EX(1,6)/$2 EX(1,6)/$2 EX(1,6)/$2 EX-Bxd(4,6)/$2 EX-Bxd(4,6)/$2 EX-Bxd(4,6)/$2 EX-Bxd(4,6)/$2 EX-Bxd(4,6)/$2 EX-Bxd(4,6)N/A
60Lawrence McGourty0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(6,7)N/AN/AN/AN/A
59pat mastroianni0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$24 EX-Bxd(7,8)/$26 EX-Bxd(5,8)N/AN/AN/A
58Eddiehage 0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(5,6)N/AN/AN/AN/A
13Steve G0.00 / 61.50 (11.50 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)40.00 / 0.00$40 EX(5,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)2.00 / 11.50$2 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,7)
57Ronald. Lawrence0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX(2,7)N/AN/AN/A10.00 / 0.00$10 EX(2,1)38.00 / 0.00$24 EX(2,1)/$14 EX-Bxd(2,7)
56mark lossi0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(1,6)
18Jesse Temple0.00 / 52.10 (2.10 + 50.00) 20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(7,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(5,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,5)2.00 / 2.10$2 P(1)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,2)
31Leon Simon0.00 / 13.40 6.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)/$2 EX-Bxd(1,2)/$2 EX-Bxd(1,2)2.00 / 1.90$2 EX-Bxd(1,6)38.00 / 0.00$38 EX(8,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,6)2.00 / 11.50$2 EX-Bxd(1,4)N/A
55Kenneth R0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,2)
54Carlos D0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$10 EX(3,5)/$6 EX(5,3)/$10 EX(3,8)/$8 EX(8,3)/$6 EX(3,4)/$4 EX(4,3)/$6 EX(4,1)N/AN/AN/A
23Don kiernan0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(2,1)2.00 / 0.00$2 EX(1,6)20.00 / 0.00$20 EX(1,4)4.00 / 0.00$4 EX(4,8)2.00 / 0.00$2 EX(2,7)20.00 / 0.00$20 EX(2,6)
4mikede0.00 / 126.50 N/AN/A2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,5)22.00 / 126.50$2 EX-Bxd(1,4)/$20 EX-Bxd(1,4)24.00 / 0.00$4 EX-Bxd(7,5)/$20 EX(7,1)
52paul aswad50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
67John Miller0.00 / 0.00 N/AN/A30.00 / 0.00$30 EX-Bxd(5,2)N/A20.00 / 0.00$10 EX(2,5)/$10 EX(2,6)N/A
68Michael M0.00 / 0.00 N/A20.00 / 0.00$10 EX(3,1)/$6 EX(3,5)/$4 EX(5,3)30.00 / 0.00$30 EX-Bxd(5,8)N/AN/AN/A
69andrew r50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
84jeffrey adami0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(1,4)N/A
83Ralph L0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(1,4)N/A
82mike dell0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(8,3)N/AN/AN/A
81mathew j0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(8,5)N/AN/AN/A
80tom p0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(6,5)N/AN/A
12Ken I0.00 / 63.40 (13.40 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,2)2.00 / 1.90$2 EX-Bxd(1,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,1)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,2)2.00 / 11.50$2 EX-Bxd(1,4)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(7,1)
28Patricia Ritzert0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(2,7)2.00 / 0.00$2 EX(5,4)6.00 / 0.00$6 EX(7,8)8.00 / 0.00$8 EX(4,8)30.00 / 0.00$30 EX(2,7)2.00 / 0.00$2 EX(6,8)
34vanessa L0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(2,1)N/AN/AN/AN/AN/A
79lincoln campbell0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(2,6)N/AN/AN/AN/AN/A
26tom deering0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(5,1)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(5,1)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(5,1)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(5,1)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(5,1)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(5,1)
78Vito plantamura0.00 / 0.00 16.00 / 0.00$6 EX(3,2)/$6 EX(3,5)/$2 EX-Bxd(3,2)/$2 EX-Bxd(3,5)26.00 / 0.00$26 EX(6,5)8.00 / 0.00$4 EX-Bxd(7,8)/$4 EX-Bxd(7,8)N/AN/AN/A
21David Smolinski0.00 / 51.90 (1.90 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,2)2.00 / 1.90$2 EX-Bxd(1,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(7,5)
77anthony cummings0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 W(2)N/AN/A48.00 / 0.00$20 EX(6,2)/$20 EX(6,5)/$8 EX(6,1)N/AN/A
15Stitch0.00 / 58.50 (8.50 + 50.00) 2.00 / 2.70$2 S(1)2.00 / 3.10$2 S(5)2.00 / 0.00$2 S(5)2.00 / 2.70$2 S(4)2.00 / 0.00$2 S(7)40.00 / 0.00$40 W(5)
76David F0.00 / 0.00 N/A2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)18.00 / 0.00$18 EX-Bxd(1,5)N/AN/A30.00 / 0.00$10 EX-Bxd(7,2)/$10 EX-Bxd(7,5)/$10 EX-Bxd(2,5)
75scott strader0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(8,3)N/AN/AN/A
74Mark Kloster0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$20 EX(5,1)/$20 EX(5,3)/$10 EX(5,4)N/AN/AN/A
73Bruce j0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(1,3)N/AN/AN/A
72Mark Zicari20.00 / 0.00 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,2)14.00 / 0.00$14 EX(6,7)2.00 / 0.00$2 W(1)10.00 / 0.00$10 W(1)N/AN/A
25joseph kosut0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX(3,1)4.00 / 0.00$4 EX(6,3)12.00 / 0.00$12 EX(1,8)10.00 / 0.00$10 EX(4,5)8.00 / 0.00$8 EX(7,1)12.00 / 0.00$12 EX(7,3)
71Elinor S50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
70Harvey S50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
51Veronica Holcomb0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(7,2)N/AN/AN/AN/AN/A
9dennis m0.00 / 71.20 (21.20 + 50.00) 8.00 / 21.20$8 EX-Bxd(7,3)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(3,5)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(7,3)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(6,1)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(7,1)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(7,4)
50majicjoan0.00 / 0.00 12.00 / 0.00$12 EX-Bxd(2,5)2.00 / 0.00$2 P(7)22.00 / 0.00$14 EX-Bxd(3,5)/$8 P(6)N/A2.00 / 0.00$2 S(3)12.00 / 0.00$12 EX-Bxd(7,1)
17anthony missita0.00 / 53.80 (3.80 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(7,2)2.00 / 3.80$2 EX(6,1)16.00 / 0.00$6 EX-Bxd(3,1)/$10 EX(3,2)2.00 / 0.00$2 EX(4,1)2.00 / 0.00$2 EX(1,2)26.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,1)/$10 EX-Bxd(1,4)/$6 EX-Bxd(3,4)/$8 EX(1,7)
32Satch 0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(1,4)N/A
30richard heisler0.00 / 15.80 2.00 / 4.30$2 W(7)2.00 / 0.00$2 EX(6,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,6)42.00 / 11.50$2 EX-Bxd(1,4)/$40 EX(4,3)N/A
22RJK0.00 / 51.90 (1.90 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,5)2.00 / 1.90$2 EX-Bxd(6,1)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)2.00 / 0.00$2 EX(1,4)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(1,4)
49RWB50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
8Ron Struhs0.00 / 80.30 (30.30 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,1)2.00 / 1.90$2 EX-Bxd(1,6)4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)/$2 EX-Bxd(1,2)36.00 / 28.40$8 EX-Bxd(4,5)/$28 EX(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)4.00 / 0.00$4 EX(5,8)
33joseph taddeo0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(6,2)
6Stan K0.00 / 111.50 (61.50 + 50.00) 10.00 / 25.50$4 EX(7,3)/$4 EX(7,1)/$2 W(7)8.00 / 7.60$4 EX(6,1)/$4 EX(6,7)8.00 / 0.00$4 EX(3,2)/$4 EX(3,8)8.00 / 28.40$4 EX(5,4)/$4 EX(5,6)8.00 / 0.00$4 EX(1,4)/$4 EX(1,7)8.00 / 0.00$4 EX(6,7)/$4 EX(6,1)
27Joan K0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 8.00 / 0.00$4 EX(7,2)/$4 EX(7,5)8.00 / 0.00$4 EX(6,3)/$4 EX(6,5)10.00 / 0.00$4 EX(3,1)/$4 EX(3,5)/$2 W(3)8.00 / 0.00$4 EX(6,4)/$4 EX(6,5)8.00 / 0.00$4 EX(1,2)/$4 EX(1,6)8.00 / 0.00$8 EX(7,6)
11pam dambra0.00 / 64.20 (14.20 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,5)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(6,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,5)4.00 / 14.20$4 EX-Bxd(4,5)30.00 / 0.00$30 EX-Bxd(7,1)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,3)
38magen dambra0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,7)N/A
7gary dambra0.00 / 104.00 (54.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,5)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,5)30.00 / 0.00$30 EX-Bxd(3,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(5,6)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,6)4.00 / 54.00$4 EX-Bxd(4,6)
47Al Sebastiano50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
46Steve H.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(1,5)
35Ralph M0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,8)N/AN/AN/A
45Kyle LaPierre0.00 / 0.00 N/AN/A20.00 / 0.00$10 EX(5,1)/$10 EX(5,2)30.00 / 0.00$10 EX(5,1)/$12 EX(5,2)/$8 EX(5,3)N/AN/A
48Susan LaPierre0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$24 W(1)/$20 EX(7,1)/$6 EX(1,3)
24stephen lynch0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(1,2)2.00 / 0.00$2 S(3)2.00 / 0.00$2 S(5)2.00 / 0.00$2 S(3)2.00 / 0.00$2 S(3)2.00 / 0.00$2 S(2)
14John 3160.00 / 59.00 (9.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,3)2.00 / 1.90$2 EX-Bxd(1,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,1)2.00 / 7.10$2 EX-Bxd(5,4)2.00 / 0.00$2 EX(1,7)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(1,6)
10john wendell0.00 / 68.60 (18.60 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(3,5)2.00 / 7.10$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 11.50$2 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,7)
5vincent lane0.00 / 114.20 (64.20 + 50.00) 12.00 / 0.00$8 P(1)/$4 EX-Bxd(2,1)12.00 / 8.40$8 W(6)/$4 EX-Bxd(6,3)8.00 / 0.00$6 P(5)/$2 EX-Bxd(5,8)6.00 / 21.30$6 EX-Bxd(4,5)6.00 / 34.50$6 EX-Bxd(1,4)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(3,7)
3jeffreyL0.00 / 129.50 (79.50 + 50.00) 30.00 / 79.50$30 EX-Bxd(7,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)4.00 / 0.00$4 EX(3,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,7)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(6,1)
41Pete Mineo 0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(6,5)N/AN/AN/AN/A
40alison mineo0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$10 EX(5,2)/$20 EX(6,4)/$20 EX(6,1)N/AN/A
39mike r50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
42Kevin Kaczmarek0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(1)
43carl gioannini0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,8)N/AN/AN/A
44joseph gioannini50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
20RON R0.00 / 51.90 (1.90 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,7)2.00 / 1.90$2 EX-Bxd(1,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)40.00 / 0.00$40 EX(1,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,7)
19JIM R0.00 / 51.90 (1.90 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,7)2.00 / 1.90$2 EX-Bxd(1,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,4)40.00 / 0.00$40 EX(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,7)
1norma r0.00 / 264.50 N/AN/AN/AN/A50.00 / 264.50$46 EX-Bxd(1,4)/$4 EX(1,2)N/A
29Joel s0.00 / 47.50 N/A50.00 / 47.50$50 EX-Bxd(1,6)N/AN/AN/AN/A
37Kid Steven50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
36Donald W. *50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
2NeilPapa0.00 / 139.00 (89.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(7,1)2.00 / 3.80$2 EX(6,1)30.00 / 0.00$10 EX(8,3)/$10 EX(8,3)/$10 EX(3,8)12.00 / 85.20$2 EX(5,4)/$10 EX(5,4)2.00 / 0.00$2 EX(1,4)2.00 / 0.00$2 EX(3,7)

Welcome to the 7/26 “Winners Take All - World's Finest" FREEROLL qualifier tournament - now featuring Saratoga, Yonkers, & Batavia (h) racing. Competition is FREE for all account holders, please enter your account number and applicable information below to compete!

The 1st-2nd place finishers will receive a paid entry to the upcoming GUARANTEED $1000 PAYDAY tournament! Click HERE for rules and regulations, all tournament players will have a $50 mythical contest bankroll with which they can place W/P/S and exacta entries - no mandatory races, no minimum/maximum wager, NO HOLDS BARRED. Once registered, players will receive an email with their status as cleared to compete.

NOTICE - Players that enter a live tournament entry in all WTA tournament races will receive a $50 bonus to their final tally!

Registration for this contest closes at 10am on 7/26 - at that point competition will begin within the hour. Players have up until 0 MTP to enter or cancel contest selections in applicable races, scratched selections will inherit the post time favorite. All participating horseplayers MUST have a valid account, and MUST have wagering through their account on the same day of this contest to qualify for prizes. Please email support@showtimecontests.com with any questions or concerns.

1st Place Winner