SiteLock

7/2 WTA Belmont FREEROLL Tournament - Leaderboard

RankingNameBelmont Park #3CompletedBelmont Park #4CompletedBelmont Park #6CompletedBelmont Park #7CompletedBelmont Park #8CompletedBelmont Park #9Completed
25Michael Wojcik0.00 / 61.50 (11.50 + 50.00) 2.00 / 3.20$2 S(1)2.00 / 2.60$2 S(5)2.00 / 2.70$2 S(7)40.00 / 0.00$40 EX(2,9)2.00 / 3.00$2 W(1)2.00 / 0.00$2 S(11)
9Ken I0.00 / 116.60 (66.60 + 50.00) 8.00 / 0.00$8 W(6)8.00 / 0.00$8 W(7)8.00 / 19.60$8 W(7)8.00 / 0.00$8 W(2)8.00 / 12.00$8 W(1)10.00 / 35.00$10 W(4)
31John Miller0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(7,6)2.00 / 0.00$2 EX(6,7)2.00 / 0.00$2 EX(4,7)40.00 / 0.00$40 EX(5,6)2.00 / 0.00$2 EX(5,6)2.00 / 0.00$2 EX(1,12)
30Michael M0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(6,7)4.00 / 0.00$2 EX(7,6)/$2 EX(7,6)2.00 / 0.00$2 EX(8,7)4.00 / 0.00$4 EX(7,9)2.00 / 0.00$2 EX(6,5)36.00 / 0.00$36 EX(12,1)
23Steve G0.00 / 62.30 (12.30 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,7)2.00 / 12.30$2 EX-Bxd(3,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)40.00 / 0.00$40 EX(2,10)
54Joseph Church0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(6,2)
56William Church0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$18 EX(2,6)/$32 EX(2,9)N/AN/A
57Mike Galvin50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
58Jennifer Andrea Watson50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
28Lawrence McGourty0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$2 EX(3,1)/$2 EX(3,2)18.00 / 0.00$18 EX-Bxd(2,6)10.00 / 0.00$8 EX(4,1)/$2 EX(1,4)4.00 / 0.00$2 EX(1,2)/$2 EX(1,3)12.00 / 0.00$12 EX(2,6)2.00 / 0.00$2 EX(5,4)
52Pat a0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(11,4)
45Sallyann Hinckley50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
19mark lossi0.00 / 74.60 (24.60 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(6,1)2.00 / 24.60$2 EX(5,3)2.00 / 0.00$2 EX(4,8)2.00 / 0.00$2 EX(6,3)40.00 / 0.00$40 EX(5,3)2.00 / 0.00$2 EX(4,7)
27Jesse Temple0.00 / 53.00 (3.00 + 50.00) 40.00 / 0.00$20 EX-Bxd(5,1)/$20 EX-Bxd(5,2)2.00 / 0.00$2 W(3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,2)2.00 / 0.00$2 W(2)2.00 / 3.00$2 W(1)2.00 / 0.00$2 W(2)
22Leon Simon0.00 / 63.20 (13.20 + 50.00) 40.00 / 0.00$20 EX-Bxd(5,6)/$20 EX-Bxd(6,5)2.00 / 0.00$2 EX(3,5)2.00 / 0.00$2 EX(7,2)2.00 / 0.00$2 EX(2,3)2.00 / 13.20$2 EX(1,5)2.00 / 0.00$2 EX(2,10)
46david adami0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,11)
32Glenn K0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 20.00 / 0.00$20 EX(7,6)22.00 / 0.00$22 EX(5,7)2.00 / 0.00$2 EX(3,5)2.00 / 0.00$2 EX(7,2)2.00 / 0.00$2 EX(1,6)2.00 / 0.00$2 EX(2,7)
33Richard DiBiccari0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 10.00 / 0.00$10 W(7)10.00 / 0.00$10 W(3)6.00 / 0.00$6 W(3)6.00 / 0.00$6 W(2)6.00 / 0.00$6 W(4)12.00 / 0.00$12 W(1)
50gabriel garay0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(6)N/A
35joseph kosut0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX(3,1)4.00 / 0.00$4 EX(6,5)4.00 / 0.00$4 EX(4,7)4.00 / 0.00$4 EX(9,1)4.00 / 0.00$4 EX(4,1)30.00 / 0.00$24 EX(10,2)/$6 EX(10,5)
62tom p0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$20 EX(6,3)/$20 EX(6,9)/$10 EX(6,2)N/AN/A
64Eddiehage 0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,7)N/AN/AN/A
82tom deering0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(3,1)N/A
83Mark Kloster0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,6)
75daniel a prietti0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,7)N/AN/AN/A
67vanessa L0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,4)
68lincoln campbell0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(7)N/AN/A
69John P50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
26Elinor S0.00 / 53.20 (3.20 + 50.00) 2.00 / 3.20$2 S(1)10.00 / 0.00$10 EX(5,2)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(7,4)10.00 / 0.00$10 EX(9,2)4.00 / 0.00$4 EX(3,1)4.00 / 0.00$4 EX(2,6)
18Harvey S0.00 / 74.60 (24.60 + 50.00) 40.00 / 0.00$40 EX(1,7)2.00 / 24.60$2 EX(5,3)2.00 / 0.00$2 EX(4,7)2.00 / 0.00$2 EX(3,2)2.00 / 0.00$2 EX(3,5)2.00 / 0.00$2 EX(11,2)
71Jeffery Jones50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
7Veronica Holcomb0.00 / 149.00 10.00 / 149.00$10 EX(1,3)10.00 / 0.00$10 EX(5,2)10.00 / 0.00$10 EX(7,2)10.00 / 0.00$10 EX(5,9)10.00 / 0.00$10 EX(4,2)N/A
36Anthony Durante0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(6,3)2.00 / 0.00$2 EX(6,3)40.00 / 0.00$10 EX(4,2)/$30 W(4)2.00 / 0.00$2 EX(3,5)2.00 / 0.00$2 EX(1,4)2.00 / 0.00$2 EX(12,6)
72Kenneth R0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(10)
1carl garkowski0.00 / 1,312.50 N/AN/AN/A50.00 / 1,312.50$50 EX(9,5)N/AN/A
84scott strader0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$24 EX(2,5)/$22 EX(2,6)/$4 EX(6,5)N/AN/A
15stephen lynch0.00 / 77.20 (27.20 + 50.00) 2.00 / 14.90$2 EX-Bxd(1,3)2.00 / 12.30$2 EX-Bxd(3,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,4)12.00 / 0.00$10 W(1)/$2 EX-Bxd(1,5)30.00 / 0.00$16 EX(1,3)/$14 EX-Bxd(1,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(11,10)
8pam dambra0.00 / 125.70 (75.70 + 50.00) 4.00 / 15.20$4 W(1)10.00 / 0.00$10 W(2)16.00 / 0.00$8 EX-Bxd(2,4)/$8 EX-Bxd(3,4)8.00 / 0.00$4 EX(3,6)/$4 EX(3,7)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,5)8.00 / 60.50$4 EX-Bxd(6,11)/$4 EX-Bxd(6,4)
17magen dambra0.00 / 76.40 (26.40 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 W(3)12.00 / 0.00$12 W(3)16.00 / 0.00$16 W(3)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(3,9)10.00 / 26.40$6 EX(1,3)/$4 EX(1,5)2.00 / 0.00$2 EX(2,1)
3gary dambra0.00 / 314.00 (264.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(3,4)2.00 / 0.00$2 EX(3,2)2.00 / 0.00$2 EX(2,5)2.00 / 0.00$2 EX(3,9)40.00 / 264.00$40 EX(1,5)2.00 / 0.00$2 EX(2,10)
39richard heisler0.00 / 25.30 N/AN/A2.00 / 12.10$2 EX-Bxd(3,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,3)2.00 / 13.20$2 EX(1,5)44.00 / 0.00$44 EX-Bxd(2,12)
29John 3160.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,4)2.00 / 0.00$2 EX(2,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,3)40.00 / 0.00$40 EX(1,2)
5edward knapp0.00 / 199.00 (149.00 + 50.00) 10.00 / 149.00$10 EX(1,3)2.00 / 0.00$2 EX(5,6)4.00 / 0.00$4 EX(7,4)4.00 / 0.00$4 EX(9,6)10.00 / 0.00$10 EX(1,4)20.00 / 0.00$20 EX(11,10)
2patricia knapp0.00 / 822.00 (772.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX(1,6)14.00 / 172.20$14 EX(5,3)4.00 / 48.40$4 EX(7,3)20.00 / 525.00$20 EX(9,5)4.00 / 26.40$4 EX(1,5)4.00 / 0.00$4 EX(11,6)
70pat mastroianni0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,7)N/AN/AN/A
34Craig MacNeil0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 6.00 / 0.00$6 P(4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,5)28.00 / 0.00$14 EX(4,7)/$14 EX(7,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,6)2.00 / 0.00$2 EX(5,6)6.00 / 0.00$6 EX(2,5)
4Stan K0.00 / 266.00 (216.00 + 50.00) 8.00 / 119.20$8 EX(1,3)8.00 / 0.00$8 EX(5,2)8.00 / 96.80$8 EX(7,3)8.00 / 0.00$8 EX(9,3)8.00 / 0.00$8 EX(3,4)10.00 / 0.00$10 EX(11,2)
11Joan K0.00 / 99.20 (49.20 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX(1,7)4.00 / 49.20$4 EX(5,3)4.00 / 0.00$4 EX(7,4)4.00 / 0.00$4 EX(9,2)4.00 / 0.00$4 EX(1,3)30.00 / 0.00$30 EX(11,6)
66robert malara50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
65Carlos D0.00 / 0.00 20.00 / 0.00$20 EX(7,3)30.00 / 0.00$20 EX(2,3)/$10 EX(2,8)N/AN/AN/AN/A
73Kyle LaPierre0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$10 EX-Bxd(2,7)/$10 EX(3,7)/$10 EX(5,7)/$10 EX(9,7)/$10 EX-Bxd(6,7)N/AN/A
74Susan LaPierre50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
16Richard Bowman0.00 / 77.00 (27.00 + 50.00) 2.00 / 14.90$2 EX-Bxd(1,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)2.00 / 12.10$2 EX-Bxd(3,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,3)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(2,11)
6David F0.00 / 176.90 14.00 / 104.30$14 EX-Bxd(1,3)N/A12.00 / 72.60$12 EX-Bxd(3,7)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(9,3)14.00 / 0.00$14 EX-Bxd(1,3)N/A
40paul aswad0.00 / 19.60 N/A8.00 / 0.00$8 W(6)16.00 / 19.60$8 W(7)/$8 EX-Bxd(2,4)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(3,5)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,3)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(11,2)
81Ralph L0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(4,10)
80majicjoan0.00 / 0.00 10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(1,7)N/A12.00 / 0.00$12 W(4)N/A16.00 / 0.00$16 W(3)12.00 / 0.00$12 EX-Bxd(6,11)
79Eric W0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,2)
78mike dell50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
77bigmama301448.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX(1,6)N/AN/AN/AN/AN/A
76bruce jones0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(6,9)N/AN/A
13JOHN BARTKUS 0.00 / 86.90 (36.90 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(3,1)6.00 / 36.90$6 EX-Bxd(3,5)10.00 / 0.00$4 EX(7,5)/$6 EX(7,4)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(2,3)8.00 / 0.00$4 EX(3,5)/$4 EX(3,4)16.00 / 0.00$8 W(6)/$4 EX(6,2)/$4 EX(6,11)
63Steve H.0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(1,7)N/AN/AN/AN/A
12dennis m0.00 / 86.90 (36.90 + 50.00) 6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(5,3)6.00 / 36.90$6 EX-Bxd(5,3)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(2,4)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(6,3)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(3,1)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(6,2)
38Christy M-S.0.00 / 30.25 N/AN/A22.00 / 0.00$4 EX-Bxd(4,7)/$4 EX-Bxd(4,8)/$4 EX-Bxd(7,8)/$4 W(4)/$2 EX-Bxd(4,7)/$2 EX-Bxd(4,8)/$2 W(8)10.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,9)/$2 EX-Bxd(6,7)/$2 EX-Bxd(6,9)/$4 W(7)6.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,1)/$2 EX-Bxd(3,6)/$2 EX-Bxd(1,2)12.00 / 30.25$2 EX-Bxd(4,11)/$2 EX-Bxd(7,11)/$2 EX-Bxd(4,7)/$2 EX-Bxd(6,4)/$2 EX-Bxd(6,7)/$2 EX-Bxd(4,11)
49Rick A50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
48RWB0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 W(3)2.00 / 0.00$2 S(2)10.00 / 0.00$10 EX(7,4)6.00 / 0.00$6 W(3)N/A30.00 / 0.00$30 EX(11,1)
47Joel s0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(11,12)
10John M Davis0.00 / 115.80 N/AN/AN/A16.00 / 0.00$8 EX(3,4)/$8 EX(3,5)16.00 / 52.80$8 EX(1,4)/$8 EX(1,5)18.00 / 63.00$18 W(4)
14NeilPapa0.00 / 80.40 (30.40 + 50.00) 8.00 / 30.40$8 W(1)10.00 / 0.00$10 W(3)20.00 / 0.00$10 EX(2,7)/$10 EX(2,4)4.00 / 0.00$4 EX(3,4)2.00 / 0.00$2 EX(3,4)6.00 / 0.00$6 EX(10,11)
44fredric a.0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,2)N/AN/AN/A
43andreia Accarino0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,1)
51BillR50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
42Don kiernan0.00 / 0.00 N/A2.00 / 0.00$2 EX(6,7)N/A10.00 / 0.00$4 EX(5,7)/$6 EX(5,7)N/A38.00 / 0.00$38 EX(12,1)
53jeffrey adami0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(3,4)N/A
61carl gioannini0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,7)N/AN/AN/AN/A48.00 / 0.00$48 EX-Bxd(6,11)
60Ralph M0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,7)2.00 / 0.00$2 EX(6,5)N/AN/AN/A46.00 / 0.00$46 EX-Bxd(2,6)
59joseph gioannini0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(3,7)N/AN/AN/AN/AN/A
21rich s0.00 / 72.80 (22.80 + 50.00) 6.00 / 22.80$6 W(1)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,5)10.00 / 0.00$10 W(4)8.00 / 0.00$8 W(3)10.00 / 0.00$10 EX(4,1)12.00 / 0.00$12 W(2)
20mike r0.00 / 74.20 (24.20 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(7,3)2.00 / 0.00$2 EX(6,5)2.00 / 24.20$2 EX(7,3)2.00 / 0.00$2 EX(5,2)2.00 / 0.00$2 EX(4,3)40.00 / 0.00$30 EX(2,1)/$10 EX(2,3)
37Kenneth Arduino0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(2,3)14.00 / 0.00$14 EX-Bxd(3,2)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,9)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,1)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(11,10)
55John S.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,11)
24David Smolinski0.00 / 62.10 (12.10 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)2.00 / 12.10$2 EX-Bxd(3,7)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(9,6)20.00 / 0.00$20 EX(1,3)16.00 / 0.00$16 EX-Bxd(2,6)
41Kenny Livengood0.00 / 13.20 N/A2.00 / 5.30$2 W(5)2.00 / 4.90$2 W(7)2.00 / 0.00$2 W(3)2.00 / 3.00$2 W(1)42.00 / 0.00$42 EX(4,11)

Welcome to the 7/2 "Winners Take All" FREEROLL qualifier tournament. Competition is FREE for all account holders - please scroll down, and enter your account number and applicable information to compete!

The 1st & 2nd place finishers will receive a paid entry to the upcoming 7/5 GUARANTEED $750 PAYDAY tournament! Click HERE for rules and regulations, all tournament players will have a $50 mythical contest bankroll with which they can place W/P/S and exacta entries, no mandatory races, no minimum/maximum wager amount - NO HOLDS BARRED. Once registered, players will receive an email with their status as cleared to compete. 

ALL players that enter a live tournament entry in all WTA tournament races will receive a $50 bonus to their final tally!

Registration for this contest closes at 10am on 7/2 - at that point competition will begin within the hour. Players have up until 0 MTP to enter or cancel contest selections in applicable races, scratched selections will inherit the post time favorite. All participating horseplayers MUST have a valid account, and MUST have wagering through their account on the same day of this contest to qualify for prizes. Please email support@showtimecontests.com with any questions or concerns.

1st Place Winner